Hamar på det digitale Norgeskartet

Høymoderne coworking-space er under oppføring, og høyhastighetsinternett dekker en stadig større del av byen.

Hamar står allerede bak Norges ledende VR- og spillmiljø, er arrangør av Nordens største spillkonferanse, og har et bioteknologi-miljø som omsetter for over 3,5 milliarder årlig.

Nå satser Hamar på å bli et opplærings- og kunnskapsmiljø med fokus på VR (virtuell virkelighet), spill og programmering som fundamentet for utviklingen.

DnB og det gamle bankhvelvet erstattes av et høymoderne coworking space, tilsvarende Oslos suksessfulle MESH. Hamarsingene kaller det Hvelv 41, og her bys det blant annet på kontorer og møteplass for gründere, organisering av næringsliv, utleiekontor for pendlere, og et VR-utstillingslokale.

Med ordfører Einar Busterud bak rattet er teknologi blitt tatt i bruk i byutviklingen i en helt ny skala. Da han gjeninntrådte som ordfører, var det kun én tredjedel av Hamar som hadde høyhastighets-fiberdekning. I løpet av ett år har dekningen økt med over 5000 husstander, og samme progresjon er planlagt for neste år.

Hamar rigges altså for å bli en virkelig smart by som kombinerer infrastruktur og eksisterende teknologi med informasjonsteknologi, med et mål om å involvere innbyggerne i byutviklingen.