Om Smarte Byer Norge

Smarte Byer Norge er en organisasjon med formål om å gjøre Norge til en smartbynasjon å regne med. Vi jobber hovedsakelig med fire områder:

 

  1. Kompetanse om smarte byer i Norge (nettavis, kurs og rådgivning)

  2. Landsdekkende smartbynettverk (kobling, meet-ups og studiereiser)

  3. Dataplattform (tilrettelegge offentlige data for smartbygründere)

  4. Smartbylab (samlokalisering av smartby-start-ups og felles showroom for by og næringsliv).


Les mer om Smarte Byer Norge