Bysykler på plass i Bærum

Det er kjøpt inn 100 sykler, og disse er fordelt på åtte stativer: Lysaker torg; Fornebuporten, Kafé Odonata, mellom Techonopolis og Statoil-bygget; Storøya grendesenter; båtanløpet i Rolfsbukta; Fornebu senter på torget; og Fornebu senter ved hovedinngangen. Det er en begrensning på 500 abonnenter, og du kan sykle i to timer (ikke tre som i Oslo) før du må plassere sykkelen i et av stativene.

Abonnementet koster 99 kroner for resten av sesongen.

Teknisk fungerer systemet til Bærum Bysykkel på samme måte som i Oslo. Du kan bruke mobilnummer og en kode på stativet, eller du kan bruke en app.

Ifølge kommunens nettsider må Oslo og Bærum ha minst en sesong eller to til å vurdere sykkelflyt og mulige driftsløsninger i et felles system.