IoT-hovedstaden i Norge

Informasjonsside om Fredrikstad kommunes initiativ for å skape landets ledende IoT-by.

"IoT-byen Fredrikstad"

Fredrikstad kommune ønsker seg prosjektidéer som kan bidra til å virkeliggjøre visjonen om å lage en infrastruktur og et økosystem som kan gi byen noe ingen andre byer i Norge vil ha.

Prosjektidéer kan f.eks. være:

  • Søknader til forsknings- og innovasjonsmidler
  • Startup-idéer
  • Formelt samarbeid offentlig-privat
  • Innspill til anskaffelser

12. mars inviterte Fredrikstad kommune til innspillskonferanse og idéverksted der rundt 100 personer var med, fra kommune, akademia, samfunnsliv og næringsliv fra store deler av Norge. Smarte Byer Norge fasiliterte dagen.

Vi traff flere medlemmer i Smarte Byer Norge nettverket, men mange av våre medlemmer var ikke der.

Fredrikstad kommune fikk et titalls prosjektidéer under idéverkstedet, men ønsker seg flere. Les mer om hva slags idéer som kan være aktuelle, samt oppfølging på: http://www.smartfredrikstad.no/iot

Skjema for å legge inn prosjektidé finner du på http://www.smartfredrikstad.no/iotskjema/ (bruk "ffk" som passord).

Fredrikstad sin side for IoT innspillskonferansen.

Fredrikstad sin side for IoT innspillskonferansen.


Vi tror at flere av medlemmene i Smarte Byer Norge -nettverket har produkter og tjenester som passer inn i det Fredrikstad kommune etterspør. For å spille inn en prosjektidé ønsker Fredrikstad at to eller flere går sammen og samarbeide om å formulere en prosjektidé. Smarte Byer Norge arrangerer uformelle treff som feks Smartby pilsen, der du kan bli kjent med andre og hva de tilbyr.

Smarte Byer Norge - Nettverket

Bergen kommune fokuserte på at de ønsket at flere selskaper fant hverandre og gikk sammen for å tilby løsning til kommunen. Dette sammenfaller med målet til Smarte Byer Norge - Nettverket. Vi ønsker å få fart på smartby i Norge og vi tror at det gjøres ved å samarbeide på noen områder og konkurrere på andre. Vi jobber for åpne standarder noe som sikrer alle like vilkår når det konkurreres.
Se mer om nettverket på http://www.smartebyernorge.no/nettverk/