Hva man bør tenke på når man åpner data

Åpne data skal gi innovasjon og næringsutvikling, men det er et problem at dagens åpne data i liten grad er tilpasset brukernes behov. Det er utfordrende og arbeidskrevende å finne, forstå og bruke data, og datakvaliteten varierer. Det er også et problem at åpne data ikke er samordnet på tvers av kommuner. Dette gjør at apper og løsninger kun kan benyttes i en kommune – som er et for lite marked.

Vi vil fokusere på følgende spørsmål:

Hvilke behov og barrierer må kommuner og andre dataeiere ta hensyn til når de åpner sine data?

Marit Natvig, Seniorforsker, SINTEF