Fremtidens skattesystem for kommuner, åpne data og private tilbydere

Presentasjon av et monitoreringsystem som kan identifisere og sikre distribusjon av data i et smartby økosystem som består av mange underliggende nettverk og protokoller. Ved bruk av et intelligent nettverksystem kan kommunen/staten monitorere hvordan data blir transformert og distribuert i nettverket. Det blir dermed mulig å monitorere ulike tilbydere som distribuerer data mellom sluttbrukere på en slik måte at man kan skape underlag for å utvikle skattesystemer for fremtidens nettverk. investeringer i smartby infrastruktur er dermed et alternativ for kommuner og som kan bidra til langsiktige inntekter fra alle som driver datafangst og videreforedling av data mellom kommunen og hverandre. Presentasjonen ble første gang presentert under World Economic Forum i DUBAI i fjor og som bidro til at Dubai har økt sine investeringer i smartby løsninger.