Back to All Events

Smart city seminar med Hurtigruten 18-19 april 2018 fra Trondheim til Bodø


Smart city seminaret tar sikte på å vise vise frem litt av det praktiske arbeidet som gjøres rundt i smartby-Norge. Vi vil besøke to av Norges smarteste byene (Trondheim og Bodø) og høre fra sentrale beslutningstakere. Vi ønsker også å vise frem noen sentrale næringsaktører som arbeider med smart city-løsninger i Norge i dag. Seminaret tar sikte på å koble flest mulig aktører sammen i et faglig program og en sosial møteplass. Derfor har vi lagt stor vekt på deltakende aktiviteter, ikke bare foredrag.