Back to All Events

Digitaliseringskonferansen: Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje - i samarbeid med digitale start-ups


Ifølge Cicero kan norske kommuner være nøkkelen til det grønne skiftet, ved at de er endringsagenter som er villige til å eksperimentere seg fram til gode løsninger. I dette sporet snakker vi om hva som skal til for å få dette til å skje. Vi får blant annet høre hva som er nøkkelen til å inkludere digitale start-ups ved offentlige anskaffelser og offentlig-privat samarbeid. Difi og Innovasjon Norges Smart City nettverk samarbeider tett om programmet. Vi tar deg med inn i prosessene, samarbeidet og de digitale løsningene som ligger bak grønn innovasjon som selvkjørende busser, smarte bygg og nye sirkulære forretningsmodeller.

Arrangør:Difi


Er du et startup ?

Da kan du få en redusert pris ved å klikke på knappen under. “Interesserte start-ups bedrifter får da muligheten å melde seg på med spesialpris, dvs.: 1000,-kr. for dag 2 spor 2 som tematisk er innrettet mot oppstartsbedrifter (+ evt. 1000,- kr. for dag 1 dersom det også kan være av interesse)”


Her er programmet for sesjon 2:

 

Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje – i samarbeid med digitale start-ups

 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner sesjonen 

 

Kan innovative anskaffelser sette farten på et digitalt lavutslippssamfunn?

Dag Strømsnes, Avdelingsdirektør Offentlig anskaffelser i Difi 

 

Dataene tilhører folket – råd og erfaringer fra en digital oppstartsbedrift 

Satvir Singh Parmar, CEO Virinco og Vicotee 

 

Panel: Offentlige anskaffelser som verktøy for samarbeid på tvers og inkludering oppstartsbedrifter. 

Satvir Singh Parmar, CEO Virinco og Vicotee 

Kjersti Haukeland Eiken, Leder av Innolab i Bergen kommune 

Martin Vik, Leder kommunikasjon og digitalisering Halden kommune 

 

Fremtidens transport – hvordan ta i bruk det grønne mulighetsrommet?

Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester i Ruter As 

 

Panel: Hvordan drive teknologiutvikling med offentlige anskaffelser – autonome kjøretøy som case.  

Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester i Ruter As 

Christian Bering Pedersen, Technology and Data Lead at Autonomus Mobility 

Jorunn Birkeland, Innkjøpsleder i Gjesdal kommune 

 

Pause

 

Hvordan lykkes som smart by eller bygd? 

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering KS 

 

Deling av data som utgangspunkt for miljøvennlige løsninger, sirkulær økonomi og nyeforretningsmodeller. 

Eivind Kristoffersen, PhD kandidat og forsker ved NTNU og SINTEF 

 

Digital bærekraftkartlegging i Nye Ålesund kommune  

Helge Veum, Prosjektkoordinator IKT og Digitalisering Nye Ålesund kommune 

 

Hvordan nye og etablerte aktører kan slå hodene sammen for å skape bedre byer å bo i. 

Johnny Alexander Gunneng, Co-founder InfoTiles 

 

Hvordan norske virksomheter kan få til sunn drift, vekst og transformasjon. 

Nils Ola Bark, Leder for forretningsutvikling i teknologiselskapet Atea 

 

Refleksjoner rundt veien videre: Deling av data og samarbeidsavtaler – hvordan sikre seg at vi ikke ender med ulike systemer i hver kommune? 

Kjetil Århus, Direktør for digitalisering og innovasjon Bergen kommune