Back to All Events

Asker kommune: Åpen invitasjon til å jobbe sammen om enkel tilgang til det offentlige

Vi i Asker kommune jobber med konseptet MinSide for innbygger, i likhet med mange andre kommuner, og vi vet at noen allerede har gjort innsiktsarbeid og har interessante ideer til løsning. Vi trenger ikke å finne opp kruttet selv og vil gjerne samarbeide for å finne de beste løsningene på tvers av fag og sektorer.

Vi lager en tverrfaglig problemløsningsworkshop og inviterer noen kommuner spesielt, i tillegg til at vi nå legger ut en åpen invitasjon til dere ildsjeler med gode ideer!

Dette er prinsipper vi ønsker å bygge videre på:

* Data om innbyggeren - hva vet kommunen om meg? En samlet oversikt gir tillit, innsyn og kontroll fra en innbyggers ståsted.

Proaktive tilbud og god informasjon:

* Asker kommune bruker den kunnskapen den har om sine innbyggere til å gi målrettet informasjon om for eksempel aktuelle tjenester, tilbud og frister.

* Foresatte og pårørende skal få digital informasjon og tilbud ut fra livsfase.

* God og relevant informasjon, råd og veiledning om rettigheter, plikter og tjenester skal være digitalt tilgjengelig uavhengig av mottakers utstyr og plattform.

* Det skal være tilrettelagt for innsyn og sammenligning av resultater, kvalitetsmålinger og statistikk for kommunale tjenester.

* Det skal legges til rett for medvirkning i for eksempel plansaker.

Vi vil lage en løsning som reflekterer behov og ikke dagens byråkratiske system. Asker kommune har som strategi å gjenbruke nasjonale fellesløsninger og data, men vi må tenke på hva folk og forretninger trenger og vil ha.

Stikkord: mine data, livshendelser, brukeropplevelse, MinSide, nasjonale felleskomponenter, proaktive tjenester/pushtjenester, personalisering med mer.

Velkommen til en åpen dag der kommuner, leverandører og ildsjeler kan møtes til en uformell unconference - kanskje vi klarer å lage en prototype eller to?

Dagsorden:

  • Intro om hvem som er tilstede

  • Gjennomgang av prosess for dagen

  • Arbeidsøkter

  • Presentasjoner og avslutning


Vi holder 60 plasser åpent for dere - i tillegg til at vi har invitert noen kommuner spesielt.

Arrangør: Asker kommune


Earlier Event: April 9
Smartbydugnaden 2019
Later Event: May 8
Slovak business day in Oslo