Back to All Events

Innspillskonferanse og idéversksted for Fredrikstad

12. mars 2018 inviterte Fredrikstad kommune til innspillskonferanse og idéverksted der rundt 100 personer var med, fra kommune, akademia, samfunnsliv og næringsliv fra store deler av Norge. Smarte Byer Norge fasiliterte dagen

Se Smart Fredrikstad sin side med beskrivelse av arrangementet

http://www.smartfredrikstad.no/iot-byen-fredrikstad-innspillskonferanse-og-ideversksted/

Forberedelser

Vi kallte inn og forberedte 100 deltagere fra og utenfor Smarte Byer Norge -Nettverket.

Selve dagen

Kort om idéverkstedet (Open Space-inspirert)

Målet er å produsere konkrete og reelle prosjektidéer som kan bidra til å skape IoT-byen.

Det bli en kort innledning i plenum der ideer som har kommet opp i løpet av dagen oppsummeres. Det kan være idéer til løsninger, formulering av utfordringer (ikke nødvendigvis utfordringer knyttet til forbedring av liv, arbeid og kommunal drift – like viktig er utfordringer knyttet til hva som skal til for å gjøre Fredrikstad til IoT-byen, f.eks. Hva slags teknologi trenger vi, hvordan kan det finansieres, hva skal til for å bli attraktive for gründere byen, etc.).

Utfordringer kan være formulert på forhånd, eller uttrykkes spontant. Utfordringene formuleres på fritt initiativ og henges gruppert på en stor vegg. Alle skriver seg på minst én utfordring. Maks fem personer samles for hver utfordring. Den som har formulert utfordringen leder diskusjonen, tar notater slik at det kan dokumenteres og presenteres i plenum.

a. Utfordringsformulering i plenum (gruppering: offentlig, industri, infrastrukturleverandører, innovatører, akademia, samfunnsliv)

b. Open Space-inspirerte workshops (teamene samles organisk under utfordringer) bruker utfordringene til å formulere prosjekter: Prosjekt skal ha forslag til sammensetning av aktører (minst to, inkl. potensielt noen som ikke er tilstede), formulering av utfordring og løsning, forslag til finansiering, forretningsmodell og prosjektplan. Prosjekter skal være realistiske og realisérbare.

c. Samling med kaffe i plenum for gruppenes presentasjoner.

d. B-C-D repeteres i en runde nummer 2. Dersom det er mange utfordringer kjøres ren repetisjon. Dersom det utfordringene er oppbrukt, gis alle anledning til å henge seg på fortsettelsen av diskusjon. Prosjekter bør baseres på samarbeid fordi det sikrer kvalitet og flere interesser i et prosjekt, og fordi det skaper relasjoner som siden kan føre til andre prosjekter. Alle prosjektidéer foreligge skriftlig før kl. 17.