Back to All Events

Frokostmøte: Kollektivselskaper 2.0

Påmelding og informasjon: https://www.facebook.com/events/2017553581855882

Transport 2.0 - Nettverk for grønn mobilitet har invitert changemaker Espen Strand Henriksen i Kolumbus, Terje Sundfjord i Brakar, fylkesvaraordfører I Buskerud, Olav Skinnes, Claes Kanold i Ruter og Kristin Kjøge Jansson i NSB til å snakke om og kommentere hvordan de jobber for å utvikle smarte mobilitetsløsninger.

Kolumbus 2.0
I juni 2017 bestemte Rogaland fylkeskommune at Kolubus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. Selskapet skal jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt. I september inngikk Kolumbus og Jenrbanedirektoratet en avtale om rute-, takst og billettsamarbeid I Rogaland. Avtalen innebærer sømløse reiser med buss og lokaltog, likt takst- og billettsystem og korresponderende avgangstider.

Hjem – jobb – hjem
Hjem-jobb-hjem er det første prosjektet der Kolumbus, Bysykkelen as, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg samarbeider for å gjøre det lettere å sette bilen hjemme. Som ansatt en Hjem-jobb-hjem-bedrift får du tiltgang til redusert månedsbilett for buss og tog i hele Rogaland, fri bruk av Bysykkelen og leiebil.
Sammen har Mobilitetsgruppen tatt mål av seg til å videreutvikle og koordinere tiltak for gående, syklende og kollektivtransportbrukere, og tester selvkjørende busser.

Earlier Event: January 11
Connected Smart Cities Conference, Brussel
Later Event: January 24
Nordic Urban Assembly