Back to All Events

Vi bygger norges største åpne data portal - Data dugnad til StartupWeekend

Vi trenger deg som tror at "data is the new oil" er mer enn tomt prat. Etter vår innsats på lørdagen har vi sammen laget landets største åpne data portal !!

I forbindelse med StartupWeekend (http://swoslo.no)trenger vi åpne data deltakerne kan jobbe med.

I dag er data spredt rundt på mange steder. Bare å finne data er en utfordring.

For å gjøre åpne data lette å finne og bruke har vi sett opp en åpen data portal (CKAN basert på open source).

One-Stop-Shop for åpne data - for grundere, av grundere

Vi skal blant annet hente data ut fra http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/ og så publisere det i portalen.

Jobben er ikke vanskelig. Man må bare være nøyaktig og tålmodig.

Ta med Mac/PC og bli med på dugnaden.

Vi har til nå hentet ut data fra http://79.125.104.140/bym/rest/services/Temadata/MapServer

Vi har nå rundet 100 datasett i portalen. Men det er ikke antall datasett som er viktig. Det som er viktig er at de blir brukt av grundere, cityhackers og entusiaster.

Ulikt olje blir data mer verdt til mer det brukes.

Påmelding her:  https://www.meetup.com/SmartCityNorway/events/237241811/