Back to All Events

20 prosent nedgang i biltrafikken i Oslo innen 2020.

  • CIENS 21 Gaustadalléen Oslo, Oslo, 0349 Norway (map)

 

Oslo skal bli Europas miljøhovedstad og kommunen har nylig vedtatt en ambisiøs klima‐ og energistrategi der målet er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020. Utslippene fra biltrafikken skal reduseres med 20 prosent innen 2020. Hvilke verktøy finnes for å nå målet og hvor godt fungerer de?