Innovasjon på åpne data fra Stavanger

Stavanger har jobbet målrettet for å få til nyskapning på sine åpne data. Nå lanseres skoleruter.no En løsning som gjør det lett å få oversikt over fridager, planleggingsdager og helligdager på skolene.