An Open Letter to the Open Data Community

Civic Analytics Network, et nettverk av open data admistratorer i store byer i USA, har skrevet 8 punkter om hvordan og hva man bør fokusere på når man legger ut åpne data. Gode råd og erfaringer vi i Norge kan bruke.