SBN

SBN-medlem-news

Beskrivelse

Datasett med informasjon til smartbyarbeidet i medlemsvirksomheten.

Bruk

Vises på Smarte Byer Norge sin oversikt over medlemmer og deres aktiviteter.

 

Datasett eksempel

Screen Shot 2018-04-25 at 12.37.46.png

 

Datasett beskrivelse

Datasettet kan lages og publiseres i et regneark som vist i bildet ovenfor.

Felter

date: <definer datoer>

title: tittel på informasjon

description: ren tekst. opp til NN tegn. Kan inneholde url i teksten

contact: kontatperson(er) å kontakte