SBN-Skoleruta

Beskrivelse

Viser skoleruta for skoler i en kommune. Viser når det er fri, planleggingsdager osv.

Bruk

Studenter ved universitetet i Stavanger <kontaktinfo> laget en løsning (app) for å vise skoleruta. En app kan potensiellt vise skoleruta for alle skoler i Norge.

Datasett eksempel

Screen Shot 2018-04-25 at 13.12.12.png

 

 

Datasett beskrivelse

Datasettet kan lages og publiseres i et regneark som vist i bildet ovenfor.

Felter

date: <definer datoer>

Skole: Navn på skolen 

det er en post pr dag pr skole

Elevdag: Ja / Nei - Viser om elevene skal være på skolen

laererdag: Ja / Nei - Viser om lærere skal være på skolen

sfodag: Ja / Nei - Viser om SFO er åpen denne dagen

kommentar: ev kommentar 

 

 

 

Standardiseringsorgan

? 4 skoler <hvem gjorde denne jobben>)

 

 

SBN-medlem-news

Beskrivelse

Datasett med informasjon til smartbyarbeidet i medlemsvirksomheten.

Bruk

Vises på Smarte Byer Norge sin oversikt over medlemmer og deres aktiviteter.

 

Datasett eksempel

Screen Shot 2018-04-25 at 12.37.46.png

 

Datasett beskrivelse

Datasettet kan lages og publiseres i et regneark som vist i bildet ovenfor.

Felter

date: <definer datoer>

title: tittel på informasjon

description: ren tekst. opp til NN tegn. Kan inneholde url i teksten

contact: kontatperson(er) å kontakte