Innovasjon Norge innvilger støtte til smartbydata.no

Smarte Byer Norge har fått innvilget prosjektstøtte fra Innovasjon Norge for å fortsette arbeidet med å utvikle en markedsplass for data til bruk i utviklingen av smarte byer.

Hvordan blir en by smart? Det avhenger definitivt om hvordan den håndterer informasjonen som til enhver tid beskriver hva som skjer i byen, og hvordan den håndterer de store mengdene data som bare byer kan generere.

I dag er data isolert. De er lite bearbeidet, ikke standardisert, og modellene på data er ulike ettersom hvem som har samlet dem. Dermed er de svært lite attraktive for videre bruk. Norge har i en lengre periode hatt kunstig høye forventninger til bruk av åpne data, og vi er i en fase med desillusjon, skuffelse og en tilnærmet skepsis til den reelle verdien av data.

Det er på tide å legge flere byggestener, gjenoppta konseptet, og utvikle det videre. Ved å vedta en felles løsning for standarder, informasjonsmodeller og datamodeller, kan flere byer gå sammen om å bygge et økosystem hvor de sammenkobles, samarbeider og konkurrerer. Dette muliggjør interoperabilitet og flyttbare løsninger som kan tilpasses og dupliseres etter behovene i hver enkelt by. Vi tror på å bygge et felles og åpent digitalt marked for smarte byer basert på behovene til deres innbyggere.

Det pågår et skifte fra at byutvikling drives og planlegges kun fra toppledelsen, til at det gradvis fungerer mer lik internettkulturen med deling og åpen tilgjengeliggjøring av egeninnsats og arbeid. Byer er avhengige av hverandre for å lære fra gode ideer, og å raskt kunne kopiere løsninger når noen finner en god strategi eller løsning for et problem i en by. Vi ser en økende interesse fra utviklere og gründere når data åpnes og tilgjengeliggjøres på tvers av byer og landegrenser. Det ligger et enormt potensiale i benyttelse og deling av råvaren smartbydata, og vår misjon er å akselerere utviklingen av dette.

Les mer om smartbydata.