Smarte Byer Norge -Nettverket blir stiftelse. Startup perioden er over!

Takk til deg som har gitt av deg selv. Med 180 virksomheter i nettverket er vi landets største nettverk med fokus på smarte byer. Tusen takk til dere i de 180 virksomhetene og dere 1,393 smartbyentusiaster i diskusjonsgruppa.

Takk for tilbakemeldinger, råd, kjeft, ros.

Vi er et startup og har bygget nettverket på startup vis. Det betyr at vi har holdt høy hastighet og, som dere alle har merket, hatt mindre fokus på formaliteter. Vi har provosert, ristet i trærne, sparket på legger. Men også lokket, lyttet, rost og framsnakket.

Struktur og ordning
Vi jobber med å få på plass styre og statutter. Styret vil bestå av representanter fra forskning, næringsliv, akademia og kommune.

Vi endrer forretningsmodellen
Det første vi gjør er å halvere prisen på Smartbydugnaden. Det blir et spleiselag. Det er ikke lenger bare et startup som driver dette nå. Og en av nettverksmedlemmene skal ikke ha utgifter eller profit alene.

Hva skal stiftelsen drive med?
Stiftelsen skal drive nettverket. Vi har siste året holdt et sirkus av aktiviteter for å finne ut hva nettverket skal være. Gjennom prøving og feiling har vi funnet fram til noe av hva nettverket kan være.

 • Nettverket bygger vikingskip
  Vi holder på å sette besetningen på det første vikingskipet vi skal seile rundt til kommuner. Besetningen vil bestå av medlemsvirksomheter med komplimenterende varer og tjenester. Første landkjenning blir en av de 30+ kommunene som er med i nettverket. Medlemmene får kunnskap om kommunens utfordringer og kommunen får kunnskap om alternative løsninger.

 • Nettverket drar i viking
  Det er store midler i Horisont 2020, men det er tungt og kunnskapskrevende å søke. Vi bygger vikingskip med besetning fra medlemsvirksomhetene. Samlet har de kunnskapen som skal til for å ta hjem flere EU-midler.

 • Arbeidsgrupper i nettverket
  Nettverket etablerer arbeidsgrupper for oppgaver som må løses sammen. Nettverket bidrar til høring og innspill til andre som arbeider med oppgaver som er felles for alle innen smartby.
  For eksempel må standarder etableres på tvers og ikke eies av noen.

 • Nettverksbygging
  Nettverket vil arrangere to egne treff. Smartbydugnaden og Smartbydebatten under Arendalsuka. Nettverket vil bidra når det skapes gode møteplasser og støtte andre arenaer og arrangementer.

 • Smartbykatalogen
  Om du vil bygge relasjoner som tar din virksomhet videre, må du gjøre det sammen med noen. Du er en av 180 virksomheter som er like frampå som deg.
  Her vil du finne de som er positive til å prøve og feile. Bruk dem.
  Vet du om andre som burde være med. Inviter dem.
  Du finner dem og hva de leverer i www.smartbykatalogen.no
  Her kan du se hvilken leverandører som leverer hvilke tjenester og produkter. Eksempelvis kan du se hva finnes av sensorer og veibelysning.

  Alternativt se hvilke kommuner som jobber med bestemte prosjekter, som for eksempel vannmålere.

Har du 60 sek kan du se litt av det vi har drevet med siste året.