Stortingsrepresentanten pitchet Smarte Byer Norge fra stortingets talerstol

Under behandlingen av nasjonal strategi for smarte byer i Norge fortalte Ivar Odnes(Sp) om Smarte Byer Norge AS sine tjenester og om nettverksaktivitetene i Smarte Byer Norge -Nettverket.

Vi er selvfølgelig stolt over å ha blitt nevnt på tinget. Men vi forstår jo at det Ivar Odnes tar fram er samhandlingen og aktivitetene i Smarte Byer Norge -Nettverket.

Ivar Odnes ble syk i september og døde i oktober 2018. Vi lyser fred over hans minne.


Video fra hele debatten kan du se her i Stortingets videoarkiv [Storting tirsdag 29. mai 2018 kl. 16.00]

Pitchen er på 30 sekunder og gir en så god beskrivelse av hva Smarte Byer Norge holder på med at vi kunne ikke gjort det bedre selv.


Nasjonal strategi for smarte byer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg om smarte byer
 

Norge trenger en nasjonal smartbystrategi. Mulighetene for innovasjon, arbeidsplasser og bedre byer for innbyggerne er enorme hvis det satses riktig og tidsnok. Slike initiativer i norske kommuner krever en overordnet nasjonal strategi som kan ramme inn satsingen og tilrettelegge med nødvendige virkemidler og støtteordninger.


Hele forslaget finner du her på Stortinget [ Representantforslag 2017-2018 / Dokument 8:142 S (2017-2018) ]

29/5-18 ble forslaget om nasjonal strategi nedstemt i stortinget. 


“Norge ligger allerede 2–3 år etter foregangsland” 

Forslaget til nasjonal strategi for smarte byer konkluderer med at norge ligger 2-3 år etter foregangsland som Spania, Japan og Sør-Korea. Vi har ikke erfaring med situasjonen i Asia, men vi kjenner til situasjonen i Europa gjennom de vi har samarbeidet med. 
Vår erfaring er at land i Europa, da spesielt Nederland og Spania, har så stor fart nå at de drar i fra Norge. 
Da vi startet Smarte Byer Norge mente vi at Norge lå 2 år etter Europa. Vi mente at teknologilandet Norge raskt ville ta igjen Europa ved å bygge på erfaringene som var gjort i Europeiske land. Men vi anslår nå at Norge ligger nærmere 3 år etter og at det er lite samarbeid mellom kommuner, FoU og næringsliv.

Vårt bidrag til å få fart på smartbyaktivitetene i Norge er å lage gode arena for å møtes, samhandling og arbeidsgrupper.


Nasjonal strategi = samhandling

Forslaget om nasjonal strategi for smarte byer ble nedstemt i stortinget. Vi oppfatter at alle, både de som stemte for og de som stemte mot, mener at det må samhandling til. Uenigheten går mer på hvordan det skal organiseres.

Vi startet tidlig Smarte Byer Norge -Nettverket for å skape en arena for samhandling. 

Smarte Byer Norge - Nettverket, er foruten å være landets største smartbynettverk også det eneste nettverket som fokuserer på at alle må med om det skal bli fart i sakene. Det nytter ikke med ett nettverk for bare forskning, bare for de største byene, bare for det ene eller det andre.
Se mer om Smarte Byer Norge -Nettverket http://www.smartebyernorge.no/nettverk/

Det må et skikkelig tak til om Norge skal ta igjen Europa. Smarte Byer Norge -Nettverket mobiliseres nå for at vi skal ta igjen Europa - innen året er omme.

Toget har gått - det må en rakett til for å ta det igjen

Smarte Byer Norge har tatt initiativet til et “rakett” prosjekt. Innen utgangen av året skal Norge være i toppsjiktet når det gjelder smartbyløsninger og samarbeidsfora rundt smarte byer. 

 

 


Smartby i Arendalsuka

Smarte Byer Norge arrangerer to events i Arendalsuka. De er andre trinn i "raketten" som skal ta igjen Europa og plassere Norge i tetsjiktet.

 

 

"Smartbyavtalen"

Målet er at det i Arendalsuka er å legge fram "smartbyavtalen".

"Smartbyavtalen" første del.

  • Liste over datasett en kommune kan begynne med når de skal starte med åpne data.

  • Definisjon av hvordan datasettene på listen skal se ut (hvilke felter som skal med og hva de kan inneholde)

Vi samler nå de mest visjonære medlemmene i Smarte Byer Norge -Nettverket som skal være med på å definere "Smartbyavtalen".  For mer informasjon og hvordan du kan delta se www.smartebyernorge.no/smartbyavtalen