Med hjerte for smarte byer

Det begynner å bli to år siden vi startet Smarte Byer Norge. Som alle start-ups har også vi vår historie. Vårt mål har hele tiden vært å bidra til å få fortgang på smartbyutviklingen i Norge.

Vårt bidrag har vært å skape et tverrfaglig, tverrsektorielt, landsdekkende nettverk av aktører med interesse for, eller aktiviteter inn mot smart city. I skrivende stund har Smarte Byer Norge nettverket 120 medlemmer, Facebookgruppa har 1234 medlemmer. Vi har etablert virtuelle arbeidsgrupper og fysiske møteplasser for smartbyentusiaster og -eksperter gjennom Smartbypilsen i fem byer og et to-dagers, overbooket seminar om bord på Hurtigruten.

Vi har startet kursing av både kommuner og næringsaktører i hva smarte byer handler om. Kjernen i vårt budskap har vært at dersom norske byer skal bli smarte, må de som skal utvikle løsninger ha tilgang på tilrettelagte data. For å vise hvordan data bør tilrettelegges har vi laget Urbalurba, en portal for norske smartbydata.

For enkelte offentlige virksomheter har det til tider vært vanskelig å forholde seg til Smarte Byer Norge nettverket. Vanligvis blir jo er jo “hjelpere” i samfunnet enten finansiert kollektivt gjennom medlemskap eller direkte av det offentlige. Vi har valgt å gjøre vårt arbeid uavhengig av offentlig finansiering. Det handler litt om muligheten for å ta en større del av en mulig oppside, men kanskje mest om at vi begge har vært gründere før: Vi kjenner verdien av å kunne eksperimentere og snu oss fort rundt uten å måtte forholde oss til politikk og styringsorganer.

Vi følger opp suksessen med seminaret på Hurtigruten i april og vil invitere medlemmene av Smarte Byer Norge - Nettverket til Arendalsuka.

Her kommer Smarte Byer Norge til å rette til legge for at flest mulig medlemmer i nettverket – i denne omgang først og fremst fra start-ups og næringsliv – kan få vist fram konkrete smartbyløsninger de har utviklet. Kommunene i nettverket inviteres til å fortelle om sine planer og hva de har gjort. Målet er her, som på seminaret på Hurtigruten, å skape en arena der vi deler erfaringer og samarbeider om å gjøre Norge til en smartbynasjon. Smarte Byer Norge deltar som i fjor på Nordic Edge i Stavanger, og arbeider med å skape regionale treff i løpet av året. Nøkkelord er standardisering og felles interesser på tvers av kommuner, næringsliv, akademia og samfunnsliv.

Vi har det siste året arbeidet tett med Fredrikstad kommune, og blitt kjent med en by som har et svært godt utgangspunkt for å bli smart på den måten vi tenker en by bør bli smart. Kommunen har sammenfallende ideer med Smarte Byer Norge om hvordan smartby bør arbeide; tverrfaglig, tverrsektorielt, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Når Fredrikstad lyste ut stillingen som Programleder for Smart Fredrikstad var det en en mulighet som Gard ikke kunne motstå. 14. mai starter Gard i stillingen.

Denne uken trer derfor Gard ut rollen som styreformann og partner, og avvikler sitt eierskap i Smarte Byer Norge AS og Urbalurba AS.

Vi er sikker på at Gard vil bidra til at Fredrikstad lykkes med sin smartbysatsing og ser fram til å samarbeide med ham og Fredrikstad gjennom Fredrikstad kommunes medlemskap i Smarte Byer Norge -Nettverket.

terje_roger_gard.JPG