Norsk portal for smartbydata

Skjermbilde 2017-09-27 kl. 15.49.44.png

Vi har jobbet intenst det siste året for at de som har lyst til å utvikle smartbyløsninger i Norge skal ha enkel tilgang på data. 99% av alle smartbyløsninger trenger tilrettelagte data i en eller annen form. Vi bestemte oss derfor for å "soft-lansere" Urbalurba.no på Nordic Edge. 

Urbalurba er (så vidt vi vet) Norges største portal for smartbydata. Det er 246 datasett på portalen i skrivende stund. Dette er åpne data - som betyr at hvem som helst kan gjøre hva som helst med dem, inklusiv å lage kommersielle tjenester eler produkter. 246 datasett er ikke så mye, tenker du kanskje. Og det har du helt rett i. "99%" av alle data som burde være tilgjengelige og tilrettelagte er nemlig ikke det.

For at Norge skal få til å lage smarte byer og samfunn er åpne data nøkkelen. Smarte Byer Norge (altså vi som driver Smarte Byer Norge nettverket) tilbyr kommuner og virksomheter å komme i gang med å tilgjengeliggjøre smartbydata. Enten du vil publisere bare ett datasett for å få litt erfaring, eller sette opp en egen portal for åpne data (som f.eks. Stavanger har gjort på https://open.stavanger.kommune.no/) kan vi hjelpe.

Sjekk ut http://urbalurba.no/ og gi oss gjerne tilbakemelding :-)