Smarte Byer Norge- Bedriftsnettet

"Bedriftsnettet har som formål å bidra til å utvikle nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge. Hensikten er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv."

For medlemmene

Mulighetene som ligger i smart teknologi 

Innovative anskaffelser - samarbeid mellom bedrifter - 

 

 

 

(Bedriftsnettverket må enes om og utpeke én av de strategiske deltakerbedriftene til å ta rollen som søker og prosjektansvarlig på vegne av nettverket)