Smarte Byer Norge -Nettverket på Arendalsuka
Tirsdag 14 august 2018

Sammen med medlemmene av Smarte Byer Norge -Nettverket har vi flere arrangement på Arendalsuka. Fokus på Arandalsuka er hvordan vi skal få fart på smartbyarbeidet i Norge. Norge er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Men på smartbyfronten øker forspranget til de flinkeste landene.

 

Smartbydebatten

Stortinget stemte nylig ned forslaget om en nasjonal strategi for smarte byer. Vi spør hvorfor og lurer på om byene ordner dette selv. Til smartbydebatten har vi fått med Nils Aage Jegstad (H) og Torstein Solberg (A) som var involvert i debatten på stortinget. I panelet har vi medlemmer fra Smarte Byer Norge -Nettverket som representerer kommuner, byer og næringsliv.

Smartbysafari

Kom å se smarte løsninger fra medlemmene i Smarte Byer Norge -Nettverket. Her kan du ta og føle på IoT og andre forkortelser som kommer til å endre alles hverdag om ikke lenge.

Innovatørene kommer

Innovatører finnes over alt. Det er ikke bare startups som har gode ideer til smarte byer. Vi inviterer til konkurranse der det kåres en vinner. Meld på din løsning og pitch den til potensielle kunder, brukere og partnere.

Smartbyavtalen

Det finnes ikke en smart by uten data. Data er blodet i en smart by. En app som tar deg til nærmeste ledige parkeringsplass trenger data. Om samme app skal fungere i flere byer må data være formatert likt. Smartbyavtalen er starten på jobben med å bli enige om hvordan data skal være formatert. 

Smarte byer krever smart samarbeid

En by kan ikke være smart uten å samarbeide med andre byer. Sandnes og Stavanger holdt workshop på Hurtigruten Smart City i april og gjentar suksessen.

Arrangement på Arendalsuka tirsdag 14/8

Agenda Smarte Byer Norge på Arendalsuka 2018

 

Aktuelle deltakere


Offentlig sektor (stat, fylkeskommune og kommune), næringsliv (industriaktører, små og mellomstore bedrifter, start-ups), akademia (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter), samfunnsliv (organisasjoner, foreninger). I god smartby-ånd søker vi å få til en variert forsamling ift. fag, roller, bransjer, sektorer og geografi.

Alle spørsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Roger Dramstad (99355112 eller roger@smartebyernorge.no).

Vår hovedsamarbeidspartner er COWI.
Rådgivingsselskapet satser målrettet på å dyrke egen og andres innovasjonskraft, og har en markedsledende posisjon innen smart og bærekraftig byutvikling.

Arendalsuka er trinn to i raketten

Toget har gått fra stasjonen og det trengs en rakett for å ta det igjen.

Gjennom Smarte Byer Norge -Nettverket skaper vi møteplasser og organiserer flere arena for å få til samarbeid mellom næringsliv, FoU og offentlig. Vi starter nå "rakettprosjektet" som, innen utgangen av året, skal plassere Norge i toppsjiktet innen smarte byer.<>

Trinn 2 i raketten er politisk forankring på Arendalsuka. Trinn 1 var Hurtigruten Smart City seminaret i april.

Bilderettigheter: Birgit Fostervold Grafikk: Stine Christensen