Er sparkesykler bare kaos? Her er sparkesykkelnormen - aktørene foreslår kjøreregler

Smarte Byer Norge har oppfordret fire av aktørene som tilbyr el-sparkesykler i norske byer, til å fremlegge et felles forslag til en norsk norm for el-sparkesykkel. Sammen med Coxit, inviterer vi politikere og mediene til debatt.

Vi starter Arendalsuka med et brak. Noen mener debatten allerede har kjørt i grøfta. Vi tar ny sats og sparker avgårde med en debatt hvor sentrale aktører og politikere samt media og meningsbærere deler sine tanker. De største sparkesykkelaktørene vil presentere et felles forslag til en norsk el-sparkesykkelnorm, med mål om løse utfordringene og problemene. Initiativet kommer fra Smarte Byer Norge, som har stått bak arbeidet med en felles norm. Arbeidet med sparkesykkelnormen er påbegynt og innspill fra debatten tas med i den videre prosessen.

sparkesykkel_200x628.jpgHot in the city
Denne sommeren har el-sparkesyklene kommet til Norge og de vekker et enormt engasjement. Mens mange forbinder dem med frihet, økt mobilitet og bedret luftkvalitet, er andre mer opptatt av utfordringer knyttet til sikkerhet og potensielle hindringer for fri ferdsel.

Det sentrale spørsmålet er: Skal vi la markedskreftene få råde fritt eller bør det etableres noen felles spilleregler, og hva mister vi hvis vi regulerer bruken for mye?

Blir dette starten på en ny reise og er det tilstrekkelig for å gi sparkesykkelen en plass i norske byer? Vi starter Arendalsuka med en livlig debatt om hvor denne ferden bør gå videre!

Vi i Smarte Byer Norge anser det som en viktig oppgave å tilrettelegge for arenaer hvor partene kan komme sammen og diskutere problemstillinger som kan oppstå i kjølvannet når nye smartby-produkter og -tjenester lanseres i markedet. Vi heier på de gode initiativene og ser behovet for å finne gode løsninger på hindringer, utfordringer og eventuelle tilpasninger til eksisterende regelverk. Da må alle parter inviteres til dialog og samhandling.

Disse tar avsparket på debatten:

  • Lars Christian Grødem-Olsen, City Manager Oslo (Tier)

  • Eric Andre, General Manager, Nordics (Voi)

  • Emil Åkesson, General Manager, Nordics (Circ)

  • Andreas Strømsheim-Aamodt, gründer (Zvipp)

  • Torill Henriksen, journalist (Shifter)

  • Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant (Ap)

  • Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant (FrP)

  • Arne Haabeth, Leder Bydel Frogner/Oslo (MDG)

  • Innleder: Terje Christensen, initiativtaker (Smarte Byer Norge)

  • Debattleder: Magnus Brøyn, teknologikommentator og byråleder (Coxit)

Tid: Mandag 12. august klokken 09.00
Sted: Thommesengården | Digital Runway (i bakgården)

VELKOMMEN!


Flere events fra Smarte Byer Norge på Arendalsuka