Ambassadør fremmer Smarte Byer Norge

Denisa Frelichová, Slovakias ambassadør i Norge, innlegg under Arendalsuka og arrangementets betydning er publisert av nettverket Smart Cities Club i Slovakia. Omtalen løfter frem Arendalsuka som den viktigste og uformelle møteplassen for uformelle diskusjoner mellom innbyggere og norske politikere, medlemmer av regjering, storting, næringsliv og akademia.

Arendalsuka en unik møteplass
Smarte Byer Norge initiativ under Arendalsuka vektlegges som en arena hvor Slovakias ambassadør fikk fremmet landets smarte byer prosjekter. Ambassadøren var innom utfordringer og muligheter i prosjektene, agenda 2030, vellykkede smart by prosjekter, nasjonale og regionale strategier samt betydningen av internasjonalt samarbeid.

Avtale signert med Smarte Byer Norge
Smarte Byer Norge og Smart Cities Klub Slovakia har samarbeidsavtale. Avtalen kom i stand etter statsbesøk fra Slovakias president i 2018.

Smarte Byer Norge inviterer i mars 2020 til en konferanse som fremmer innovative selskaper fra ulike land. Slovakia får nok en mulighet til å vise seg frem pga det høye antallet innovative selskaper nasjonalt som nettopp fokuserer på smarte byer.