Sniktitt inn i den nære fremtid

Nysgjerrig på hva som ligger foran oss rundt neste sving? Våre hovedsamarbeidspartnere Hewlett Packard Enterprise, EY, Acando og Microsoft ga oss en smakebit.

Hvordan forholder vi oss og blir en aktiv del av et smartere samfunn basert på begreper som IoT, Big Data, AI og Edge. Hewlett Packard Enterprise åpnet med å sette det hele i en kontekst. Vi fikk klarhet i begrepene og med et enkelt visuelt eksempel vist hvordan ulike datakilder sammen kan skape verdi og uante muligheter.

Acando fulgte på med smådriftsfordeler og hvordan små aktører kan lykkes. Det hele illustrert med mobilitet og introduksjon av førerløse busser. Et praktisk eksempel som viste hvor viktig det er at offentlig og privat sektor sammen med akademia og start ups samhandler, deler kunnskap og er transparente for at innovasjoner effektivt blir tilgjengelig for innbyggerne.

Fra mobiltet til blokkjede ifm utvikling av smarte byer. Stadig like forvirret av nye buzz ord? EY ryddet opp med bla. prosjekt Digital City Wien og hvordan offentlig blokkjede gjør informasjon tilgjengelig i sanntid for alle i kjeden på en enkel måte. Blokkjede gir transparens, forhindrer avvik, bygger tillit og gir samfunnsmessige besparelser. Teknologien beveger seg raskere enn reguleringer. Derfor er teknologinøytrale lover og aktiv bruk og forståelse av eksisterende lovverk hva vi trenger.

Microsoft avsluttet med å belyse hvordan den enkelte kan møte innovasjon og sammen skape et smartere samfunn. Det handler om å endre handlemønster. Proaktivt skaffe seg innsikt, være nysgjerrig, initiativrik og dele og spille hverandre gode. Teknologi valget er derfor essensielt for sterkere samspill mellom kommune, innbyggere, marked og sivilsamfunnet.

Sniktitt du også. Innleggene er streamet samt debatten ledet av Magnus Broyn: