SmartbyPitch: Oslobike

OsloBike (oslobike.com ) er en grønn travelløsning med e-sykler og et on-demand virtuelt reiseguidesystem for globale turister. Kombinere Internett av Things and ChatBot-teknologier, vil OsloBike forbedre turisttilfredsheten og samtidig redusere miljøpåvirkningen. 


Innovatører pitcher sine smartbyløsninger. Innovatører finnes over alt. Klikk knappen ovenfor og se flere ideer.