SmartbyPitch: IOTIX - et bedre læringsmiljø

Iotix arbeider for et bedre klima i fysisk læringsmiljø. Vi benytter avansert sensorteknologi og datanalyse for å optimalisere læringssituasjonen for elever samt arbeidssituasjonen for ansatte i skolen.
Korrelasjon: klima - læring - mobbing - trivsel.
Iotix er datainnsamling og analyse i Smart By og Kommune.


Innovatører pitcher sine smartbyløsninger. Innovatører finnes over alt. Klikk knappen ovenfor og se flere ideer.