SmartbyPitch: Prekesjappe utfordrer frasen «motstand mot endring»

Har du knapt med tid? Er utfordringen kompleks og uoversiktlig? Er der mange ulike målgrupper med ulike interesser og agendaer? Er det behov for å inkludere ulike roller fra ulike systemnivå i kreative utviklingsprosesser? TEAM HELTID fra Fredrikstad introduserer løsningen, - «whole intelligence» Talkshop. Eller som vi sier i den lille verdensbyen – velkommen til PREKESJAPPE.

Talkshop er designet som en eksperimentell «high impact» intervensjon og er definert som en combinatoric innovation. Leif E. Moland, Fafo, har beskrevet Talkshop som inkluderingskunst.

Team Heltid består av HTVer fra Fagforbundet, Delta, FO, NSF, hovedverneombudet og 2 prosessledere.

Oppdragsgiver: Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold, Helse og velferd, Fredrikstad kommune.


Innovatører pitcher sine smartbyløsninger. Innovatører finnes over alt. Klikk knappen ovenfor og se flere ideer.