SmartbyPitch: Smarte overflater som bidrar til renere luft i byen

Vi jobber med smarte overflater som bruker energi fra lys til å skape en kontinuerlig prosess som nedbryter farlige gasser i luften. Prosessen heter fotokatalyse og er en form for syntetisk fotosyntese. I prinsippet betyr det at veier, fortau, fasader o.l. i bymiljøet kan omdannes til "trær" eller aktive overflater som bidrar til renere luft. Løsningen er innovativ og utfordrende fordi den tar et opgjør med at fjernelse ved kilden er det eneste rationelle. Det finnes løsninges som er kostnadseffektive og tilgjengelige, men de er lite kjent, selskapene som driver dem er små, og det har vist seg vanskelige å trenge igjennom politisk. Faktum er dog at luften ikke er ren, det er stort problem også i Skandinaviske byer og det krever som mye annet et bred tilgang for å skape et nevneverdig bedre klima i byene og den luften vi puster inn.


Innovatører pitcher sine smartbyløsninger. Innovatører finnes over alt. Klikk knappen ovenfor og se flere ideer.