SBN Harmonisering av åpne data arbeidsgruppe

Staten og kommunene i Norge har etter hvert begynt å tilgjengeliggjøre data som ikke er sensitive, med hensyn til personvern eller sikkerhet. Tanken fra myndighetenes side er at næringslivsaktører skal kunne utvikle nye tjenester og virksomheter basert på slike data.

Næringslivet har også begynt å tilgjengeliggjøre data og API med et ønske om at andre næringslivsaktører skal kunne utvikle nye tjenester basert på deres data og API.


De som legger ut data ser ut til å tro at innovatører, startups og selskaper kommer til å kaste seg over data med en gang de legges ut.

“Build and they will come” is not a strategy, it’s a prayer. 
— Steve Blank


Men det skjer ikke. 

En av utfordringene er at data som legges ut som åpne data er vanskelig tilgjengelig. Åpne data er ikke det samme som tilgjengelige data.

Data som legges ut som åpne data stammer som regel fra interne fagsystemer og er formatert til internt bruk. I mange tilfeller må de som skal bruke et datasett kjenne til hvordan de interne fagsystemene fungerer for å kunne forstå datasettene.

Fagsystemene har forskjellige datoformater, måter å representere lokasjon på. Noe som gjør at datasett ikke lett kan kombineres for å skape ny innsikt. Selv om datasettene kommer fra samme by.


Datasett som inneholder samme informasjon er gjerne formatert forskjellig i de forskjellige byene. Ta feks datasett med parkeringsplasser. Datasett med parkeringsplasser er forskjellig i Stavanger og Oslo og det er ikke mulig å lage en løsning (App) som fungerer for begge byene.

One city is not a market
 
— Open & Agile Smart Cities

Det er i liten grad lagt til rette for å skape ny næringsvirksomhet på åpne data.
De som legger ut data har i mindre grad satt brukeren av data i fokus.  For at det skal skapes løsninger og næringsliv basert på åpne data må det være et marked for den som lager løsninger. For at det skal bli et marked kan man ikke tenke på en by, men kan heller ikke tenke på alle byene i Norge, man må tenke på at løsninger skal kunne fungere på alle byer.Først da blir det markedet stort nok til at det er attraktivt å lage løsninger.


SBN Harmonisering av åpne data Arbeidsgruppe har som mål å:

  • Identifisere datasett som skal standardiseres / harmoniseres
  • Finne fram til, der det er mulig, internasjonale standarder for datasettene.
  • Lage standard/beskrivelse for de datasettene som ikke har internasjonal standard.
  • Beskrive API standarder for datasett der disse finnes
  • Benytte internasjonale nettverk for å samarbeide om standarder.
     

Arbeidsgruppen består av

 

Arbeidsgruppen er under planlegging og vi ser etter deltakere som kan være med i arbeidsgruppen og som interesenter. Ta kontakt med terje (at) smartebyernorge.no for å bli involvert i arbeidet.