Spor3

Spor 3: Lagre, bruke, analysere, gi tilgang til data

Spor 3: Lagre, bruke, analysere, gi tilgang til data

Hvordan man lagrer, bruker og gir tilgang til data vil bli en helt sentral funksjon i en moderne kommune. Fremtiden for å håndtere slike datamengder ligger i å bruke skytjenester. Skyplattformer som Microsoft Azure gir uante muligheter til å lagre og gjøre analyse av store datamengder fra eksisterende og ny teknologi. Dette representerer store muligheter men også noen åpenbare utfordringer.