Workshop: Hvordan planlegge en helt ny smart by?

Smarte byer handler forenklet sagt om å kombinere den intelligente byen med den bærekraftig byen. Vi tror at når intelligente løsninger blir en integrert del av byutviklingen at det store paradigmeskiftet til oppstå. Sollihøgda plussby på Avtjerna i Bærum kommune er et ambisiøst miljøprosjekt som utvikles for å styrke Osloregionen, og ivareta fremtidige bærekraftige behov. Basert på fire byprinsipper er plussbyen utviklet som en god retningslinje for hvordan tilsvarende byprosjekter bør gjennomføres.

Visjonen om Sollihøgda plussby på Avtjerna i Bærum kommune tar bærekraftig byutvikling og smarte byer til et helt nytt nivå. Utvikingen av plussbykonseptet er utviklet på basis av fire byprinsipper:

- smart by og transport

- plussenergi

- markaportal (folkehelse)

- sirkulærøkonomi

Hvordan kan byer utvikle bydeler basert på disse byprinsippene blir hovedfokus i diskusjonen.

I workshopen går vi igjennom tre elementer: 1) gjennomgang av konkret case 2)  paradigmeskifte i samfunnsutviklingen 3) nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller

Fasilitatorer:
Rina Brunsell Harsvik, Seniorrådgiver, bærekraftig byutvikling, COWI
Håkon Iversen, Markedsansvarlig og faglig leder byutvikling, COWI