Arendalsuka 2019

Vi følger opp suksessen med Arendalsuka i fjor. Da kom det 150 personer til et lokale for 67 personer og vi måtte streame ut i gangen. Fokus på Arandalsuka 2019 er hvordan vi skal samskape på tvers av offentlig / privat og over landegranser.

Dette skjer

I 2018 arrangerte vi 10+ arrangementer for Smarte Byer Norge-nettverket. Flere hundre har møtt hverandre og fått større personlig nettverk, flere har funnet partnere, mange har funnet kunder og leverandører. De 200+ medlemmene i nettverket har samhandlet og delt på tvers av offentlig og privat. Gruppen med smartbyentusiaster har vokst til 1 400. Alle samlet under ideen om at ved å dele blir det mer og at samhandling er det viktigste smartbyaktiviteten.


Fra Smartbydugnaden 2019

toppbilde2.png

Var du ikke en av de 100+ deltakerne?

Fortvil ikke. Her finner du live opptak fra hele konferansen og videoklipp fra workshopene.

Tidligere

 

Blogg

Om Smarte Byer Norge

Om Smarte Byer Norge -Nettverket

Samhandling for utvikling av smarte byer

Skal vi lykkes med å utvikle et samfunn som er smartere, mer bærekraftig og bedre å leve i, er vi helt avhengig av at vi samhandler på tvers av sektorer, bransjer og fag.

Smarte Byer Norge -nettverket er et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i utvikling av smarte byer kan finne hverandre, møtes på nøytral grunn, diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre. Vi skaper og tilrettelegger møteplasser for idémyldring og erfaringsutveksling.

Våre 150+ medlemmer består av kommuner og virksomheter. Målet vårt er å være en akselerator som kan bidra til å gjøre Norske byer og tettsteder til flaggskip i utviklingen av digitale (smarte) og bærekraftige byer som er gode å leve i.